Geschiedenis van Cometa

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken

Ontwikkeling

Naar aanleiding van de problematiek rond de ontsluiting van het eigen collectieregister voerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek eind 2009 gesprekken met de VVBAD, Archiefbank Vlaanderen en FARO. Uit dit overleg kwam naar voren dat er behoefte was om de huidige praktijk van het inventariseren van collecties op deelcollectieniveau beter af te stemmen binnen de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.

Dit zou kunnen gebeuren door bestaande expertise bij enkele organisaties te consolideren en te delen met andere spelers (zoals de erfgoedcellen) in het kader van hun opdracht rond omgevingsanalyse en het in kaart brengen van het werkingsveld. Al snel werd duidelijk dat een kader voor het verzamelen en ter beschikking stellen van collectiebeschrijvingen in Vlaanderen wenselijk was.

Het creëren van dat kader bleek te passen in het Prisma-traject, een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het traject heeft onder meer als doelstelling nieuwe expertise en methoden te ontwikkelen en te introduceren. FARO nam in maart 2010 het initiatief om binnen Prisma de werkgroep Collecties op te starten. Deze werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse subsectoren: Jeroen Buysse (Archiefbank Vlaanderen), David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Bart De Nil (FARO), Sophie Gyselinck (Archiefbank Vlaanderen), Bart Ooghe (Erfgoedcel Waasland), Jan Stuyck (ADVN), Kristien Suenens (KADOC), Toon Toelen (CAG), Klaas Jaap van der Meijden (Resonant), Jurgen Vanhoutte (CRKC), Veronique Van Nierop (Erfgoedcel Leuven), Henk Vanstappen (PACKED), Bruno Vermeeren (VVBAD), Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen), Jeroen Walterus (FARO), Bert Woestenborghs (CAG) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek).

Doelstelling van de groep was om tot afstemming komen rond de aanpak, methoden en modellen bij het inventariseren van collecties op (deel)collectieniveau. Daarvoor werden de bestaande praktijk in Vlaanderen en enkele internationale standaarden onderzocht. Een technische subwerkgroep, met vertegenwoordigers van FARO, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, werkte vervolgens op basis van die informatie een gezamenlijk model uit voor Vlaanderen. Dit ‘Cometa’-model (een samentrekking van ‘collecties en metadata’) dient als vertrekpunt voor kwaliteitsvolle, uitwisselbare basisbeschrijvingen van collecties op collectieniveau. Het model werd aanvaard door de brede werkgroep in februari 2011.

Promotie

Sinds het najaar van 2011 wordt dit model, dat 'Cometa' (collectiemetadata) werd genoemd, actief geoperationaliseerd via documentatie, tools en vorming. Trekkers van deze 'campagne' zijn FARO, PACKED en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2015 voegde ook Archiefbank Vlaanderen zich bij de promotoren.

De belangrijkste realisaties tot nu toe zijn:

2011

 • Publicatie van een informatiebrochure, documentatie van het model en een sjabloon voor een enquête op basis van Cometa
  • David Coppoolse, Bart De Nil en Henk Vanstappen. Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau. FARO / PACKED / Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2011.
  • David Coppoolse, Bart De Nil en Henk Vanstappen. Cometa. De elementen van het model. Versie 1.0. FARO / PACKED / Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2011.
  • David Coppoolse. Sjabloon voor een enquête op basis van Cometa. Versie 1.0. FARO / PACKED / Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2011.
 • Publicatie van een online informatiedossier op www.cometamodel.be
 • Lancering van het model op Informatie aan Zee 2011
  • Coppoolse, David. 'Cometa. Collecties consistent in kaart brengen.' op: Informatie aan Zee 2011. Kursaal Oostende, 2011.

2012

 • Een vormingsmoment in januari 2012

2013

 • Vormingsmomenten in april 2013
  • David Coppoolse. Het Cometa-model. Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau. Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2013.
 • Een presentatie op Informatie aan Zee 2013 over praktijvoorbeelden van Cometa
  • Jessy Clynckemaillie, David Coppoolse, Tijs De Schacht en Katrien Weyns. 'Cometa in de praktijk.' op: Informatie aan Zee 2013. Kursaal Oostende, 2013.
 • De oprichting van een Cometa-gebruikersgroep
 • De opstart van een feedbackronde voor een update van Cometa
 • Een artikel over de toepassing van Cometa in erfgoedbibliotheken
  • David Coppoolse. 'Beter globaal geweten dan voor jaren vergeten. Beschrijven op collectieniveau met Cometa.' in META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief. 2013.