Implementaties

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder sommen we de gekende implementaties en toepassingen van Cometa op.

Initiatief Omschrijving Zie
Archiefbank Vlaanderen Beschrijven van (documentaire) collecties volgens Cometa, naast de archiefbeschrijvingen in ISAD(G). Cometa-beschrijvingen uit andere databanken kunnen worden geharvest. meer info
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Beschrijven van deelcollecties in de wetenschappelijke netwerkcatalogus Anet. De bibliotheeksoftware Brocade werd daarvoor uitgebreid met een collectiebeschrijvingsmodule op basis van Cometa. contact
Erfgoedcel Brussel Beschrijven van collecties in de Erfgoedbank Brussel.
Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek) Voorbereiding van de komst van een regionaal erfgoeddepot en de uitbouw van een regionale depotwerking. meer info
FARO Ontwikkeling van een sjabloon om binnen het open collectieregistratiesysteem CollectiveAccess Cometa-informatie te kunnen bewaren. meer info
KU Leuven Beschrijven van de eigen erfgoedcollecties volgens Cometa. contact
Overleg Cultuur regio Kortrijk In kaart brengen van lokale archeologische vondstensembles en andere collecties. meer info
Provincie West-Vlaanderen Beschrijven van collecties in de provinciale erfgoeddatabank. Het collectieregistratiesysteem AdLib werd aangepast om Cometa-beschrijvingen mogelijk te maken. meer info
Resonant Implementatie van Cometa als een van de standaarden in de Muziekbank Vlaanderen. meer info
Vlaamse Erfgoedbibliotheek Aanpassing van de veldstructuur van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken in overeenstemming met de secties en elementen van Cometa. meer info contact

Als u nog andere toepassingen van Cometa kent, mag u die altijd doorgeven aan Bart De Nil.