Invoer:Beschrijvingsniveau

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken

De keuzelijst bevat drie hiërarchische niveaus: fonds, archief, deelarchief. In het overgrote deel van de gevallen gaat het om een archief (bestandsniveau).

  • Fonds: een fonds is een groep gelijksoortige of verwante archieven die zich in dezelfde bewaar- plaats bevinden. Bv. archieven van liberale muziekverenigingen in het Liberaal Archief.
  • Archief: een archief of bestand is een geheel van archiefbescheiden die door een organisatie, persoon of groep personen (de archiefvormer) uit hoofde van zijn of haar activiteiten of ter vervulling van zijn of haar taken werden ontvangen, opgemaakt en gebruikt. Een archief kan bestaan uit een aantal deelarchieven. Bv. Archief van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia, Harelbeke.
  • Deelarchief: een deelarchief vormt een onderdeel van een archief en is tot stand gebracht door een min of meer zelfstandig onderdeel van een centrale archiefvormer. Bv. een persoonsarchief in een familiearchief. Wanneer u het beschrijvingsniveau deelarchief gebruikt, bent u verplicht een relatie te leggen met een hogerliggende eenheid (archief).

Andere mogelijkheden:

  • Collectie
  • Deelcollectie
  • Virtuele collectie

(Bron: Archiefbank)