Overleg:Lijst van elementen

Uit Cometa - Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau
Ga naar: navigatie, zoeken

Elementen per Basis, Plus of Extra

Het Cometamodel heeft drie trappen. Bij elke trap worden extra gegevens toegevoegd om de inzetbaarheid van de collectiebeschrijving te verhogen. Hoe specifieker de gegevens, hoe minder uitwisselbaar ze worden.

  • Cometa Basis is de minimale set gegevens. Dit is de informatie die nuttig is bij het publiek ontsluiten van erfgoedcollecties. De gegevens kunnen zeer breed worden uitgewisseld. Idealiter vul je zo veel mogelijk Basis-velden in.
  • Cometa Plus breidt Cometa Basis uit met informatie die relevant is voor het ondersteunen van beheersfuncties en beleidsontwikkeling. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden met andere erfgoedinstellingen die het Cometamodel volgen.
  • Cometa Extra. Sommige subsectoren of instellingen zullen behoefte hebben aan gegevens die niet in Cometa Plus voorkomen. Cometa Extra is het deel van een beschrijving dat buiten het brede uitwisselingsmodel van Cometa valt. Daarbinnen kan een organisatie, eventueel in samenspraak met andere instellingen die dezelfde gegevens nodig hebben en verzamelen, eigen elementen definiëren. Elementen die momenteel in dergelijke Extra-modus zijn opgenomen, vind je op de overzichtspagina Cometa Extra.


Klasse:Collecties

1. Algemeen

Basis Plus
Naam Naam
Alternatieve naam
Identificatienummer Identificatienummer
Collectietype Collectietype
Beschrijving Beschrijving
Verwerving Verwerving
Geschiedenis Geschiedenis
Materialen Materialen
Omvang Omvang
Taal Taal
Verzamelperiode Verzamelperiode
Ouderdom Ouderdom
Opmerkingen Opmerkingen
Locatie Locatie
Eigendom
Periode-aanduiding

2. Agenten

Basis Plus
Eigenaar Eigenaar
Beheerder Beheerder
Collectievormer Collectievormer

3. Relaties

Basis Plus
Supercollectie Supercollectie
Subcollectie Subcollectie
Gerelateerde collectie Gerelateerde collectie
Gerelateerde publicatie Gerelateerde publicatie

4. Inhoud

Basis Plus
Concept Concept
Object Object
Naam Naam
Plaats Plaats
Tijd Tijd

5. Collectiebeleid

Basis Plus
Acquisitiestatus.acquisitiebeleid Acquisitiestatus.acquisitiebeleid
Acquisitiestatus.acquisitiemethode Acquisitiestatus.acquisitiemethode
Acquisitiestatus.acquisitiefrequentie Acquisitiestatus.acquisitiefrequentie
Waardering
Collectiebeleidsplan
Samenvatting collectiebeleid

6. Ontsluiting

Basis Plus
Registratiegraad
Registratiesystemen.systeemnaam Registratiesystemen.systeemnaam
Registratiesystemen.raadpleegbaarheid Registratiesystemen.raadpleegbaarheid
Registratiesystemen.url Registratiesystemen.url
Registratiesystemen.toelichting Registratiesystemen.toelichting
Registratiesystemen.typeSysteem Registratiesystemen.typeSysteem
Registratiesystemen.herkomst Registratiesystemen.herkomst
Registratiesystemen.standaarden Registratiesystemen.standaarden
Digitaliseringsgraad
Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.mate Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.mate
Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.wijze Raadpleegbaarheidfysiekeobjecten.wijze
Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.mate Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.mate
Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.url Raadpleegbaarheiddigitaleobjecten.url

7. Rechten

Basis Plus
Regime
Gekende rechthebbenden
Verweesde werken

8. Behoud en beheer

Basis Plus
passieve conservatie (preservering)
ActieveConservatie.TeBehandelenObjecten
ActieveConservatie.BehandeldeObjecten
DigitaalDepot

Klasse:Agenten

Basis Plus
IdentificatienummerAgent
NaamAgent
AlternatieveNaamAgent
AgentType
Rol
behoortTotOrganisatie
Telefoonnummer
E-mailadres
Biografie/Geschiedenis
Zie ook
AgentWebsite
AgentAdres

Klasse:Locaties

Basis Plus
LocatieNaam
LocatieAdres
LocatieWebsite
BeheerderLocatie
Toegangsvoorwaarden

Klasse:Administratieve gegevens

Basis Plus
Creatie
Laatste wijziging
Auteur
Organisatie